Op til 500.000
danskere har en
usynlig folkesygdom
uden at vide det.

Om kampagnen

Denne kampagne sætter fokus på knogleskørhed som en folkesygdom. Formålet er at opspore og hjælpe flere af op mod 500.000 danskere, der formodes at leve med knogleskørhed uden at vide det, så de kan leve et liv uden brud, funktionstab og smerter.

Kampagnen retter sig primært mod kvinder og mænd i alderen 50-70 år. Mange i denne målgruppe er i risiko for at have eller udvikle knogleskørhed, men kan selv gøre noget for at forebygge sygdommen. Kampagnen giver viden om, hvad man selv kan gøre, samt hvordan det er muligt
at forebygge knogleskørhed.

Kampagnen er finansieret af Osteoporoseforeningen.

Tak til samarbejds­partnere

Osteoporoseforeningens repræsentantskab og en række målgrupperepræsentanter har bidraget til at målrette kampagnen og give feedback i udviklingen.

Osteoporoseforeningens lokalafdelinger bidrager med afvikling af kampagnens temaaftener.

Oplægsholdere bidrager med viden om knogleskørhed ved kampagnens temaaftener.

Faglige eksperter, der har kvalitetssikret kampagnens indhold

  • Mette F. Hitz, Overlæge, ph.d. og centerleder ved Videnscenter for Knoglesundhed
  • Lars Hyldstrup, dr.med., overlæge på Osteoporoseklinikken, Hvidovre Hospital
  • Bente Langdahl, professor, overlæge, dr.med. ved Aarhus Universitetshospital
  • Torben Harsløf, Overlæge, ph.d. ved Aarhus Universitetshospital
  • Inger Raben-Petersen, tidligere praktiserende læge